zalety

W największym skrócie można powiedzieć, że atrakcyjność oczyszczalni hybrydowej BDH (Bio Duo Hybryda) wynika stąd, że skupia ona w sobie wszystkie najważniejsze zalety wszystkich dostępnych na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest kompaktowa, wydajna, odporna na wahania ilości zrzucanych ścieków, nie wymaga stosowania preparatów biologicznych, nie wydziela przykrych zapachów, a przede wszystkim gwarantuje bardzo wysoki poziom oczyszczenia ścieków. Warto bliżej poznać mocne strony tego rozwiązania.
Po wyliczance atutów, zazwyczaj oczekujemy przysłowiowej łyżki dziegciu, która musi wylądować w beczce miodu, czyli jakiegoś “ale”. Najczęściej jest to cena: sprzęt cudowny, ale nie na każdą kieszeń. W przypadku oczyszczalni hybrydowej BDH ta zasada nie ma zastosowania: urządzenia oferowane przez Metrię wyróżniają się bardzo atrakcyjną relacją jakości i trwałości do ceny. Wystarczy powiedzieć, że producent udziela do30 lat gwarancji na zbiornik i 10 lat na wyposażenie – długość okresu gwarancji I przedłużonej gwarancji jest uzależniona od oddzielnej umowy serwisowej zawartej pomiędzy użytkownikiem a producentem. Oznacza to, że pełna amortyzacja inwestycji jest wyłącznie kwestią czasu – i to niedługiego, bo oczyszczalnia może zacząć na siebie zarabiać już po upływie 3 lat od instalacji (jest to uzależnione od lokalnych cen usług asenizacyjnych).

7 sekretów sukcesu oczyszczalni hybrydowej BDH

Przyczyn sukcesu urządzeń typu BDH jest co najmniej kilka. Pod wieloma względami wyróżniają się na one tle oferowanych na rynku oczyszczalni biologicznych. Wymieńmy siedem najważniejszych zalet oczyszczalni hybrydowych.

  1. Wysoki poziom oczyszczania – oczyszczalnia jest tak skuteczna, że umożliwia odprowadzanie oczyszczonego ścieku bezpośrednio do ziemi lub naturalnych zbiorników i cieków wodnych (oczywiście po uzyskaniu stosownego pozwolenia w jednostce samorządu lokalnego).
  2. Kompaktowa budowa – w stosunkowo niewielkim zbiorniku ulokowany został kompletny system oczyszczania ścieków, który można posadowić w dowolnych warunkach glebowych i nawet na najmniejszej działce budowlanej.
  3. Łatwość instalacji – Bio Duo Hybryda jest wykonana z tworzyw sztucznych, co sprawia, że jest bardzo lekka, a w efekcie łatwa w posadowieniu, nawet w przypadku zbiorników o pojemności kilku czy kilkunastu metrów sześciennych.
  4. Komfortowa i tania eksploatacja – oczyszczalnia hybrydowa ma niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną, nie wymaga wspomagania przy użyciu biopreparatów, pracuje całkowicie automatycznie, a jej czyszczenie sprowadza się do usuwania raz na rok lub raz na dwa lata osadu nadmiernego (koszty wywozu nieporównywalnie niższe, niż w przypadku szamba lub oczyszczalni drenażowej).
  5. Bezawaryjna praca – brak elementów mechanicznych i urządzeń elektrycznych (poza dmuchawą membranową służącą do napowietrzania) zapewnia wieloletnią, bezawaryjną eksploatację,
  6. Trwałość – polietylen, z którego wykonano zbiornik i wiele elementów wyposażenia oczyszczalni gwarantuje trwałość liczoną w dziesięcioleciach.
  7. Szeroka paleta zastosowań – oczyszczalnie hybrydowe BDH produkowane są w pojemnościach od 2500 litrów (4 RLM) do 24 000 litrów (50 LRM), co pozwala je stosować zarówno w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, małych hotelach i pensjonatach oraz na kempingach.

Dlaczego Bio Duo Hybryda jest tak skuteczna?

Elementem oczyszczalni BDH, który w największym stopniu decyduje o wysokim poziomie oczyszczenia ścieków jest podwojony reaktor biologiczny. W oczyszczalniach biologicznych standardowo stosowany jest jeden reaktor, co zazwyczaj wystarcza do dobrego oczyszczenia ścieków bytowo-komunalnych. Prowadzony dwukrotnie proces oczyszczania biologicznego przy użyciu osadu czynnego oraz zanurzonego złoża fluidalnego w każdym z dwóch reaktorów pozwala na uzyskać pewność, że poziom oczyszczenia ścieków będzie utrzymywał się na niezmiennie wysokim poziomie w różnych warunkach (np. przy zmianach ilości zrzucanych ścieków).

Duży wpływ na jakość pracy oczyszczalni hybrydowej BDH, w tym przede wszystkim na minimalizację ilości osadu nadmiernego (koniecznego do okresowego usuwania), ma zastosowanie recyrkulacji. Proces realizowany jest przy użyciu pompy mamutowej, która przemieszcza osad z osadnika wtórnego do pierwotnego, czyli na początek procesu oczyszczania. Dodatkową zaletą tej operacji jest zbieranie się osadu nadmiernego tylko w jednej komorze oczyszczalni, co znacznie ułatwia jego okresowe usuwanie.

Dlaczego oczyszczalnia hybrydowa BDH jest odporna na wahania ilości zrzucanych ścieków?

Osadnik wstępny oczyszczalni hybrydowej BDH pozwala na przeprowadzenie podczyszczania ścieków (sedymentacja, flotacja, oddzielenie tłuszczów). Został też pomyślany jako zbiornik buforowy, który zabezpiecza oczyszczalnię przed gwałtownymi wahaniami ilości ścieków dopływających do reaktorów. Efektem jest stabilizacja przepływu ścieków w oczyszczalni, co przekłada się na wyższy stopień ich oczyszczenia.

Z kolei zastosowanie złoża fluidalnego zapobiega nadmiernemu wypłukiwaniu błony biologicznej (kolonie bakterii, grzybów i pierwotniaków), która jest odpowiedzialna za skuteczne oczyszczanie ścieków, czyli rozkład materii organicznej na proste związki chemiczne. Złoże fluidalne (jego konstrukcję nośną) tworzą specjalne kształtki z tworzywa sztucznego, które poruszają się swobodnie w zbiorniku, popychane przez pęcherzyki powietrza uwalnianego przy dnie zbiornika przez system dyfuzorów. Zderzanie się kształtek w trakcie ruchu umożliwia samooczyszczanie się złoża (usunięcie nadmiernie rozrośniętych kolonii bakteryjnych).

Podsumowując warto zauważyć, że oczyszczalnia hybrydowa BDH jest jedną z najskuteczniejszych dostępnych na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie mniej ważne jest to, że doskonałe wyniki oczyszczania nie przekładają się w sposób bezpośredni na jej cenę: oczyszczalnia hybrydowa BDH pozostaje rozwiązaniem bardzo atrakcyjnym kosztowo.