Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Co do zasady każdy budynek musi być wyposażony w system odprowadzania ścieków. Co jednak zrobić, jeśli nasza nieruchomość znajduje się na terenie nieskanalizowanym (których wbrew pozorom nie brakuje w naszym kraju)? Przydomowe oczyszczalnie ścieków są w tej sytuacji bardzo dobrą i ekologiczną alternatywą dla szamb.
Metria jest producentem przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie tego typu instalacje opierają się na wykorzystaniu aktywności flory bakteryjnej, drożdży i pierwotniaków, które – namnażając się – powodują neutralizację ścieków, czyli rozkład skomplikowanych związków organicznych do prostszej postaci. W procesy rozkładu ścieków zaangażowane są zarówno bakterie beztlenowe, jak i tlenowe.

Producent przydomowych oczyszczalni ścieków – oferta

W wyniku działania bakterii beztlenowych powstaje metan, dwutlenek węgla i nadmiarowa biomasa, natomiast produktami rozwoju bakterii tlenowych są: dwutlenek węgla, woda i biomasa. Najlepsze efekty oczyszczania daje połączenie tych dwóch procesów, co ma miejsce w systemach przydomowych oczyszczalni ścieków. Posiadamy w ofercie oczyszczalnie hybrydowe (mechaniczno-biologiczne), w których proces naturalnego (biologicznego) oczyszczania jest wspierany przez wymuszoną cyrkulację oczyszczanych ścieków. Metria produkuje też doskonałej jakości biologiczne oczyszczalnie ścieków, które opierają się wyłącznie na procesach biologicznych, nie posiadają elementów mechanicznych – potrzebują zasilania wyłącznie do napowietrzania reaktora biologicznego. Trzecim oferowanym przez nas typem POS jest oczyszczalnia drenażowa – najbardziej ekonomiczny system oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Zbiorniki używane w oczyszczalniach drenażowych można wykorzystać jako szamba ekologiczne lub zbiorniki w systemach zagospodarowania wody deszczowej.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • tańsza w eksploatacji od tradycyjnych zbiorników bezodpływowych (czyli szamba),
  • jest niewielkich rozmiarów, co pozwala ją zamontować nawet na małej działce (jest to niewątpliwie korzystne dla właścicieli miniaturowych nieruchomości w dużych miastach tj. Warszawa);
  • bezpieczna dla środowiska – brak niebezpieczeństwa skażenia wód gruntowych, gruntu oraz indywidualnych ujęć wody;
  • jest to rozwiązanie trwałe,
  • nie wydziela żadnych zapachów,
  • wygodna oraz tania w bieżącej eksploatacji – nie trzeba pamiętać o regularnym wywożeniu ścieków, co w konsekwencji oznacza, że nie ponosimy również kosztów z tym związanych,
  • nie wymaga specjalistycznej konserwacji – jedyne zabiegi konserwacyjne polegają na dodawaniu do kanalizacji odpowiednich bakterii i enzymów,
  • jeśli została prawidłowo dobrana do warunków środowiskowych panujących na terenie nieruchomości to działa praktycznie bezobsługowo,
  • tego rodzaju oczyszczalnia ścieków pozwala na odzyskanie części tak zwanej szarej wody (w praktyce pochodzi ona z odpływów innych niż toaleta), którą można z powodzeniem wykorzystać np. do podlewania przydomowego trawnika czy ogródka.
BDH_metria_oczyszczalnia_2023

Oczyszczalnia hybrydowa BDH (Bio Duo-Hybryda) to zaawansowana technologicznie przydomowa oczyszczalnia ścieków. Odznacza się bardzo dużą skutecznością oczyszczania, niezależną od warunków gruntowych: oczyszczony ściek można wykorzystać do podlewania upraw lub odprowadzić do cieków wodnych. Wyrób posiada certyfikat CE i jest zgodny z normą PN EN 12566-3.

sbr_metria_oczyszczalnia

Biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny) odznacza się bezawaryjną, wieloletnią pracą. Jest niewrażliwa na wahania temperatury oraz zmiany ilości ścieków, a nawet czasowe przerwy w ich dopływie. To rozwiązanie polecane do domów letnich, ośrodków sportowych i innych miejsc użytkowanych nieregularnie lub okresowo. Oczyszczalnia posiada certyfikat CE i spełnia normę PN EN 12566-3.

Zestawy oczyszczalni_tunele_przekroj

Oczyszczalnia drenażowa składa się ze zbiornika gnilnego (proces oczyszczania beztlenowego) oraz instalacji rozsączającej (oczyszczanie tlenowe). Jest to najatrakcyjniejszy kosztowo system oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Skuteczność oczyszczalni drenażowej jest uzależniona w dużym stopniu od rodzaju gleby, w której została posadowiona: najlepsze efekty uzyskuje się na glebach o dużej przepuszczalności (piasek, żwir).

oczyszczalnia ścieków

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów do przydomowych oczyszczalni ścieków: nadstawki zbiorników, teleskopy przedłużające, pokrywy, studzienki rozdzielcze, moduły sterownicze, rury drenażowe, tunele rozsączające, filtry do oczyszczalni. Istnieje możliwość wyprodukowania określonych akcesoriów, posiadających parametry ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Własna oczyszczalnia ścieków – dopasowana do Twoich potrzeb

Wszystkie oferowane przez nas oczyszczalnie przydomowe mogą zostać wyposażone w akcesoria dopasowane do wymagań Klienta. Jeśli masz wątpliwości, na jaką oczyszczalnię się zdecydować, skontaktuj się z naszymi specjalistami: +48 (41) 353 40 13.