Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Metria jest producentem przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie tego typu instalacje opierają się na wykorzystaniu aktywności flory bakteryjnej, drożdży i pierwotniaków, które – namnażając się – powodują neutralizację ścieków, czyli rozkład skomplikowanych związków organicznych do prostszej postaci. W procesy rozkładu ścieków zaangażowane są zarówno bakterie beztlenowe, jak też tlenowe.
W wyniku działania bakterii beztlenowych powstaje metan, dwutlenek węgla i nadmiarowa biomasa, natomiast w produktami rozwoju bakterii tlenowych są: dwutlenek węgla, woda i biomasa. Najlepsze efekty oczyszczania daje połączenie tych dwóch procesów, co ma miejsce w systemach przydomowych oczyszczalni ścieków. Posiadamy w ofercie oczyszczalnie hybrydowe (mechaniczno-biologiczne), w których proces naturalnego (biologicznego) oczyszczania jest wspierany przez wymuszoną cyrkulację oczyszczanych ścieków. Metria produkuje też doskonałej jakości biologiczne oczyszczalnie ścieków, które opierają się wyłącznie na procesach biologicznych, nie posiadają elementów mechanicznych – potrzebują zasilania wyłącznie do napowietrzania reaktora biologicznego. Trzecim oferowanym przez nas typem POS jest oczyszczalnia drenażowa – najbardziej ekonomiczny system oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Zbiorniki używane w oczyszczalniach drenażowych można wykorzystać jako szamba ekologiczne lub zbiorniki w systemach zagospodarowania wody deszczowej.

Oczyszczalnia hybrydowa BDH

Oczyszczalnia Hybrydowa BDH

Oczyszczalnia hybrydowa BDH (Bio Duo-Hybryda) to zaawansowana technologicznie przydomowa oczyszczalnia ścieków. Odznacza się bardzo dużą skutecznością oczyszczania, niezależną od warunków gruntowych: oczyszczony ściek można wykorzystać do podlewania upraw lub odprowadzić do cieków wodnych. Wyrób posiada certyfikat CE i jest zgodny z normą PN EN 12566-3.

oczyszczalnia przydomowa

Oczyszczalnia biologiczna SBR

Biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny) odznacza się bezawaryjną, wieloletnią pracą. Jest niewrażliwa na wahania temperatury oraz zmiany ilości ścieków, a nawet czasowe przerwy w ich dopływie. To rozwiązanie polecane do domów letnich, ośrodków sportowych i innych miejsc użytkowanych nieregularnie lub okresowo. Oczyszczalnia posiada certyfikat CE i spełnia normę PN EN 12566-3.

Oczyszczalnia drenażowa

Oczyszczalnia Drenażowa

Oczyszczalnia drenażowa składa się ze zbiornika gnilnego (proces oczyszczania beztlenowego) oraz instalacji rozsączającej (oczyszczanie tlenowe). Jest to najatrakcyjniejszy kosztowo system oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Skuteczność oczyszczalni drenażowej jest uzależniona w dużym stopniu od rodzaju gleby, w której została posadowiona: najlepsze efekty uzyskuje się na glebach o dużej przepuszczalności (piasek, żwir).

oczyszczalnia ścieków

Akcesoria do oczyszczalni

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów do przydomowych oczyszczalni ścieków: nadstawki zbiorników, teleskopy przedłużające, pokrywy, studzienki rozdzielcze, moduły sterownicze, rury drenażowe, tunele rozsączające, filtry do oczyszczalni. Istnieje możliwość wyprodukowania określonych akcesoriów, posiadających parametry ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Oczyszczalnia przydomowa

Wszystkie oferowane przez nas oczyszczalnie przydomowe mogą zostać wyposażone w akcesoria dopasowane do wymagań Klienta. Jeśli masz wątpliwości, na jaką oczyszczalnię się zdecydować, skontaktuj się z naszymi specjalistami: +48 (41) 353 40 13.