Formularz reklamacyjny

Warunkiem ubiegania się o reklamację jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny. Zgłoszenie reklamacyjne jest ważne z przesłanym dowodem zakupu (faktura, paragon). Niniejszą kartę reklamacyjną należy wysłać na adres: sekretariat@metria.pl

  WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY

  Data zgłoszenia (wymagane)

  Reklamujący:

  Osoba składająca zgłoszenie (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Numer budynku (wymagane)

  Numer lokalu

  Tel. (wymagane)

  Tel. kom. (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Identyfikacja produktu:

  Nazwa produktu (wymagane)

  Nr fabryczny (wymagane)

  Data zakupu produktu (wymagane)

  Data montażu / uruchomienia (wymagane)

  Dowód zakupu (numer faktury / paragonu) (wymagane)

  Dokładny adres instalacji urządzenia:

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Numer budynku (wymagane)

  Numer lokalu

  Opis usterki / dokładny opis uszkodzenia:

  Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono uszkodzenie:

  Kto był odpowiedzialny za montaż, uruchomienie urządzenia

  Informacja o załącznikach:

  1.

  2.

  3.

  Uwagi:

  Załącz plik (dopuszczalna wielkość do 10 MB)