Reklamacje

Warunkiem ubiegania się o reklamację jest prawidłowo wypełniona karta reklamacyjna. Zgłoszenie reklamacyjne jest ważne z przesłanym dowodem zakupu (faktura, paragon). Niniejszą kartę reklamacyjną należy wysłać na adres: sekretariat@metria.pl