Formularz reklamacyjny

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Warunkiem ubiegania się reklamację jest prawidłowo wypełniona karta reklamacyjna.
Zgłoszenie reklamacyjne jest ważne z przesłanym dowodem zakupu (faktura, paragon).

Reklamujący osoba składająca zgłoszenie
Adres

Identyfikacja produktu:

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.

Dokładny adres instalacji urządzenia:

Dokładny adres instalacji urządzenia:

Opis usterki / dokładny opis uszkodzenia:

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych