Telemetria

Wykonujemy zdalne systemy pomiarowe w oparciu o pakietową transmisje danych GPRS . Zrealizowaliśmy projekty akwizycji danych pomiarowych ze stacji pogodowych , czujników poziomu wody , temperatury itp.