Monitoring obiektów wodno-kanalizacyjnych

Metria specjalizuje się w tworzeniu projektów systemów monitorujących pracę obiektów oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Nasze rozwiązania oparte są na oprogramowaniu SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition) oraz na pakietowej transmisji danych GPRS (wykorzystujemy radiomodemy, ale także – o ile jest to możliwe – sieć światłowodową). Nasi programiści korzystają z powszechnie cenionego, sprawdzonego oprogramowania (InTouch, Telwin, iFix i inne). Proponowane przez Metrię rozwiązania pozwalają uzyskać wgląd w pracę maszyn oraz przebieg procesów przesyłania i uzdatniania wody, przepompowywania i oczyszczania ścieków. Poza akwizycją danych z czujników procesowych i urządzeń pomiarowych nasze systemy, za pośrednictwem sterowników PLC i odpowiednio dobranej automatyki, umożliwiają zdalną modyfikację parametrów pracy maszyn i kształtowanie przebiegu procesów zachodzących w instalacjach wodno-kanalizacyjnych.

Korzyści ze stosowania monitoringu maszyn i procesów

Podstawowym celem wprowadzania systemów monitoringu jest uzyskanie bezpośredniego wglądu w parametry procesów przemysłowych, pracy pojedynczych maszyn i ich zestawów. Bieżący monitoring ma wiele zalet:

  • monitoring i korekta ustawień – wiedząc, jaki jest rzeczywisty stan maszyn, jakie są parametry ich pracy, można szybciej korygować wszelkie nieprawidłowości poprzez wysłanie ekipy technicznej lub – jeżeli pozwala na to poziom automatyzacji urządzeń – w sposób zdalny,
  • zapobieganie przestojom i awariom maszyn – bieżące dane na temat pracy maszyn i urządzeń pozwalają wychwytywać nieprawidłowości i reagować przed wystąpieniem poważnych awarii, a w ich następstwie przestojów w pracy poszczególnych maszyn, obiektów i całych sieci wodno-kanalizacyjnych,
  • optymalizacja kosztów – możliwość zdalnego odczytu i korekty ustawień, podobnie jak poprawienie skuteczności przewidywania awarii urządzeń przyczynia się do wymiernych oszczędności, szczególnie w przypadku licznych obiektów rozproszonych na dużym terenie.

MetriGo SCADA – system monitoringu procesów przemysłowych

Dział IT Metrii opracował autorski system monitoringu dla przemysłu – MetriGo SCADA. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na korzystanie z alertów generowanych automatycznie w sytuacji przekroczenia zadanych wcześniej wartości parametrów pracy maszyn. Zbierane z maszyn dane są wizualizowane w sposób poprawiający ich czytelność, co sprawia, że oceny wyników mogą dokonać nie tylko inżynierowie i technicy, ale także kadra menadżerska. Wszystkie dane podlegają archiwizacji: baza danych historycznych jest doskonałym materiałem do prowadzenia analiz zmierzających do stworzenia zaawansowanych scenariuszy reakcji w sytuacjach zagrożenia oraz lepszego prognozowania zbliżających się awarii. Jesteśmy w stanie opracować koncepcję i zbudować od podstaw projekt systemów monitorujących dedykowany do konkretnych zadań. Nasze działania zmierzają do stworzenia produktu, który w pełni zaspokoi oczekiwania użytkownika. Zapraszamy do współpracy.

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu MetriGo SCADA kliknij tutaj