Przepompownie ścieków

Metria oferuje przepompownie dla przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompownie łączące domową kanalizację z publiczną siecią kanalizacyjną. Oferujemy wyposażenie zbiorników w armaturę hydrauliczną oraz układy sterowania. Zbiorniki w dużym wyborze pojemności wykonane są z polietylenu (PE) metodą formowania rotacyjnego. Zbiorniki z tworzyw sztucznych charakteryzują się odpornością na większość znanych czynników degradujących, w tym przede wszystkim na agresywne substancje chemiczne. Są lekkie, łatwe i tanie w montażu, a ich konstrukcja zapobiega wypieraniu przez wody gruntowe.

Jakie są korzyści ze stosowania przepompowni ścieków?

Zasada działania przepompowni jest stosunkowo prosta: zamontowana w zbiorniku pompa zatapialna uruchamia się po przekroczeniu wyznaczonego poziomu ścieków i pracuje aż do momentu osiągnięcia – również uprzednio określonego – dolnego poziomu ścieków. W zależności od tego, jak duża jest przepompownia i jaką musi mieć wydajność, zamiast jednej, może posiadać dwie pompy. Nad działaniem całej instalacji czuwa układ sterujący.
Podstawowym zadaniem przepompowni jest podnoszenie ścieków na wyższy poziom. Przepompownia pozwala dostarczyć ścieki do oczyszczalni, większego zbiornika lub do kanalizacji publicznej znajdującej się powyżej wyprowadzenia ścieków z budynku. Przepompownie są niezbędne w terenie pagórkowatym, w górach (gdy podłoże uniemożliwia wykonanie wykopów), przy tłoczeniu ścieków na większe odległości – ogólnie wszędzie tam, gdzie nie można zastosować kanalizacji grawitacyjnej lub jest ona niewystarczająca.
W przypadku instalowania przepompowni dla przydomowych oczyszczalni dodatkowym atutem jest możliwość ustabilizowania ilości i częstotliwości zrzutu ścieków. Odpowiednio dobrana wielkość zbiornika i właściwe dostrojenie układu sterowania pozwala uzyskać w miarę równe partie ścieków, które są doprowadzane do oczyszczalni w mniej więcej stałych odstępach czasu. Zapewnia to lepsze efekty pracy oczyszczalni, szczególnie tych, które oparte są wyłącznie o technologię osadu czynnego.

Zbiorniki przepompowni DN800

Oferujemy kompletne przydomowe przepompownie, w których skład wchodzi cylindryczny zbiornik z tworzywa sztucznego oraz wyposażenie hydrauliczne, w tym przede wszystkim pompa zatapialna. Umożliwiają one zbieranie i przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych do studni zbiorczych, wprost do kanalizacji, a także do przydomowych oczyszczalni ścieków.

przepompownie

Oferujemy w pełni wyposażone mini przepompownie ścieków, dedykowane jako uzupełnienie systemów przydomowych oczyszczalni ścieków (hybrydowych, biologicznych i drenażowych). Zbiorniki wykonane polietylenu (PE) gwarantują całkowitą szczelność, odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne oraz na uszkodzenia mechaniczne. Przepompownie można instalować zarówno przed, jak też za oczyszczalniami.