Systemy zagospodarowania wody deszczowej

Metria oferuje systemy odprowadzania deszczówki, pozwalające na jej zbieranie i wykorzystywanie w zastępstwie wody pobieranej z wodociągów lub studni głębinowych. Stawiamy na indywidualne podejście do Klienta: zawsze przygotowujemy dedykowany projekt i instalację dopasowaną do potrzeb użytkownika i warunków miejscowych. Oferowane przez nas systemy wody deszczowej można wykorzystywać przez cały rok – również w przy utrzymujących się ujemnych temperaturach w okresie zimowym.
Wykorzystanie deszczówki to działanie proekologicznie, które pozwala na znaczące obniżenie rachunków za wodę. Jeżeli jesteśmy posiadaczami przydomowego ogródka, to już sam zbiornik wody deszczowej wyposażony pompę pozwala na znaczące oszczędności – szczególnie w okresach suszy, gdy rośliny potrzebują intensywnego podlewania, a dodatkowo może dojść do przerw w dostawach wody. Jednak nie jest to jedyna możliwość wykorzystania deszczówki.

Do jakich celów nadaje się woda deszczowa?

Wbrew obiegowej opinii, deszczówka nadaje się nie tylko do podlewania roślin. Wystarczy niewielka rozbudowa instalacji, aby możliwe stało się użycie wody opadowej również do celów sanitarnych – przede wszystkim do spłukiwania toalet, mycia aut i różnego typu maszyn, ale także do prania. Aby to osiągnąć, należy poddać deszczówkę oczyszczeniu (głównie mechanicznemu) i skierować pod odpowiednim ciśnieniem do instalacji wodnej.
Najwyższym poziomem zagospodarowania deszczówki jest użycie jej do celów spożywczych. Woda zbierana z dachów i innych powierzchni nie nadaje się bezpośrednio do picia: przed spożyciem musi być pozbawiona zanieczyszczeń stałych (organicznych i nieorganicznych) oraz zdezynfekowana (np. przy użyciu promieniowania UV czy ozonowania).

Z jakich elementów zbudowany jest system zbierania deszczówki?

Podstawą każdego systemu zagospodarowania wody deszczowej jest zbiornik z tworzywa sztucznego, który instaluje się pod powierzchnią gruntu. To rozwiązanie jest nie tylko ekonomiczne i estetyczne (na powierzchni widoczne są jedynie włazy studzienek rewizyjnych), ale także zabezpiecza wodę przed zamarzaniem w okresie zimowym. Zbiornik wyposażony jest w pobór wody, filtr oraz przelew, który umożliwia odprowadzenia nadmiaru wody do kanalizacji lub do specjalnie przygotowanego systemu rozsączania (poletka, tunelu, studzienki czy systemu rur drenażowych). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja może być automatycznie uzupełniana wodą wodociągową.
Niezbędnym elementem systemu zagospodarowania wody deszczowej jest też centrala sterująca i pompa, która służy do poboru deszczówki ze zbiornika i doprowadzeniu jej do niezależnej instalacji wodnej: instalacji budynkowej lub np. instalacji nawadniającej uprawy roślin.
Zastosowanie konkretnych rozwiązań zależy od tego, w jakim celu pozyskujemy wodę deszczową (czy tylko do podlewania czy również w celach sanitarnych i spożywczych) i jak duży budynek lub obszar gruntu chcemy zasilać.

Zagospodarowanie wody deszczowej z urządzeniami firmy METRIA – zbiornik na wodę deszczową.