Oczyszczalnia drenażowa

Przydomowa oczyszczalnia ściekówoczyszczalnia drenażowa z układem rozsączającym przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych na terenach nieskanalizowanych i z powodzeniem zastępuje kłopotliwe betonowe szamba. Istotę drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych ciągów drenarskich, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gleby – w celu ich dalszego oczyszczania biologicznego. Dreny umożliwiają infiltrację ścieków w gruncie na dużej powierzchni oraz ich oczyszczanie przez bakterie występujące w glebie. Zostają one oczyszczone dzięki sorpcji biologicznej, czyli zatrzymaniu składników chemicznych przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemów korzeniowych roślin.

Procesy pracy oczyszczalni drenażowej

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach drenażowych jest porównywalne do naturalnych metod zachodzących w przyrodzie
i zachodzi w dwóch następujących po sobie procesach:

 1. Podczyszczenie, które zachodzi w zbiorniku oczyszczalni drenażowej poprzez procesy dekantacji (separacji) oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, czego efektem jest częściowe upłynnienie ścieków. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są przez studzienkę rozdzielczą do złoża rozsączającego. W złożu ścieki są oczyszczane w wyniku tlenowych procesów biologicznych i chemicznych.
 2. Drenaż rozsączający stanowi drugi etap doczyszczania w procesie tlenowego ścieków. Wykonany przy użyciu tuneli umożliwia montaż oczyszczalni na małej powierzchni i pozwala znacząco zmniejszyć pracochłonność inwestycji. Tunele drenażowe posiadają odpowiednią
  konstrukcję zapewniającą właściwe napowietrzenie ścieków, które jest niezbędne do rozwoju błony biologicznej odpowiedzialnej za właściwe oczyszczanie ścieków.

Parametry ścieku po przejściu obu procesów spełniają rozporządzenia polskie i unijne.

Tabela oferowanych wielkości drenażowych oczyszczalni ścieków.

ModelPojemnośćIlość osóbDzienna ilość ścieków(m3/d)
Oczyszczalnia 20002000 litrów1-40,6
Oczyszczalnia 30003000 litrów3-60,9
Oczyszczalnia 4000
4000 litrów5-81,2

 • Oczyszczalnia drenażowa posiada odpowiednio użebrowany zbiornik z pionowymi żebrami na dennicach (unikalne rozwiązanie konstrukcyjne) zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną.
 • Konstrukcja zbiornika (osadnika) i jego parametry są zgodne z zharmonizowaną normą PN EN 12566-1
 • Zbiorniki produkowane są na najnowszej maszynie do formowania rotacyjnego (rotomouldingu), która zapewnia pełna kontrolę procesu wygrzewania, zachowanie odpowiedniej temperatury pieca oraz chłodzenia. Tego rodzaju maszyna gwarantuję wysoką wytrzymałość materiałową i powtarzalność produkcji.
 • Osadnik wyposażony jest dwa kominy, jeden do opróżniania zbiornika drugi pozwala na zamontowanie filtra.
 • Osadniki gnilne podlegają 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystania surowca.
 • Nie zużywają energii elektrycznej.

 • Domki letniskowe
 • Domy jedno i wielorodzinne
 • Ośrodki wczasowe
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Campingi
 • Pola namiotowe, inne.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia drenażowa) wraz z kompletnym wyposażeniem – to jeden z wielu produktów oferowanych przez firmę METRIA.