Metria moduł sterowniczy SBR+P
Kabel zasilający oczyszczalnie ścieków 3 x 1,5 mm2Podłączenie wtyczki sterownika oraz zasilania pompy w gniazdo potrójne. Kolejność dowolnaPanel kontrolnyPodłączne wtyczki dmuchawyPodłączenie wtyczki sterownikaPodłączenie wtyczki puszki stycznika pompyRezerwaPodłączenie pompyWyspa zaworowaPodłączenie przewodu powietrza między dmuchawą a wyspą zaworowąDmuchawa napowietrzającaPuszka ze stycznikiem do podłączania pompy ścieku oczyszczonegoWyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ścieków

Kabel zasilający oczyszczalnie ścieków 3 x 1,5 mm2

Podłączenie wtyczki sterownika oraz zasilania pompy w gniazdo potrójne. Kolejność dowolna

Panel kontrolny

Podłączne wtyczki dmuchawy

Podłączenie wtyczki sterownika

Podłączenie wtyczki puszki stycznika pompy

Rezerwa

Podłączenie pompy

Wyspa zaworowa

Podłączenie przewodu powietrza między dmuchawą a wyspą zaworową

Dmuchawa napowietrzająca

Puszka ze stycznikiem do podłączania pompy ścieku oczyszczonego

Wyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ścieków