Oczyszczalnie drenażowe

Przydomowa oczyszczalnia ściekówoczyszczalnia drenażowa z układem rozsączającym przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych na terenach nieskanalizowanych i z powodzeniem zastępuje kłopotliwe betonowe szamba. Istotę drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych ciągów drenarskich, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gleby – w celu ich dalszego oczyszczania biologicznego. Dreny umożliwiają infiltrację ścieków w gruncie na dużej powierzchni oraz ich oczyszczanie przez bakterie występujące w glebie. Zostają one oczyszczone dzięki sorpcji biologicznej, czyli zatrzymaniu składników chemicznych przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemów korzeniowych roślin.

Procesy pracy oczyszczalni drenażowej

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach drenażowych jest porównywalne do naturalnych metod zachodzących w przyrodzie
i zachodzi w dwóch następujących po sobie procesach:

  1. Podczyszczenie, które zachodzi w zbiorniku oczyszczalni drenażowej poprzez procesy dekantacji (separacji) oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, czego efektem jest częściowe upłynnienie ścieków. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są przez studzienkę rozdzielczą do złoża rozsączającego. W złożu ścieki są oczyszczane w wyniku tlenowych procesów biologicznych i chemicznych.
  2. Drenaż rozsączający stanowi drugi etap doczyszczania w procesie tlenowego ścieków. Wykonany przy użyciu tuneli umożliwia montaż oczyszczalni na małej powierzchni i pozwala znacząco zmniejszyć pracochłonność inwestycji. Tunele drenażowe posiadają odpowiednią
    konstrukcję zapewniającą właściwe napowietrzenie ścieków, które jest niezbędne do rozwoju błony biologicznej odpowiedzialnej za właściwe oczyszczanie ścieków.

Parametry ścieku po przejściu obu procesów spełniają rozporządzenia polskie i unijne.

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
EKO OG 2.0, EKO OG 3.0, EKO OG 4.0

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW EKO OG 2.0, EKO OG 3.0, EKO OG 4.0

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW – B.1, B.1,5

zbiornik_P1_metria

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW – B.2, B.3, B.4

Zbiornik Metria B3

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW – P.3, P.4
, P.5, P.6

zbiornik_P3_metria