[ipt_fsqm_utrackback nosubmission=”Brak zgłoszeń.” login=”Aby wyświetlić swoje zgłoszenia, należy się zalogować.” show_register=”1″ show_forgot=”1″ formlabel=”Formularz” filters=”1″ showcategory=”0″ categorylabel=”Kategoria” datelabel=”Data” showscore=”1″ scorelabel=”Wynik” mscorelabel=”Max” pscorelabel=”%-age” showremarks=”0″ remarkslabel=”Uwagi” linklabel=”Widok” actionlabel=”Działanie” editlabel=”Edytuj” avatar=”96″ theme=”material-default” title=”Portal użytkownika eForm” logout_r=””]Witamy %NAME%. Poniżej znajduje się lista wszystkich dokonanych zgłoszeń.[/ipt_fsqm_utrackback]