Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków Soft SBR

Oczyszczalnie SOFT SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, na każde warunki gruntowo-wodne. SOFT SBR to mechaniczno-biologiczne, oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie osadu czynnego.

Oczyszczalnia SOFT SBR jest oczyszczalnią ścieków pracującą w technologii porcjowego oczyszczania ścieku.

Fazy oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej:

 • Podczas cyklu ścieki są napowietrzane za pomocą dyfuzora (napowietrzanie drobno cząsteczkowe). W komorze oczyszczalni tworzy się osad czynny który miesza się ze ściekiem surowym. System sterowania oczyszczalni odpowiednio kierując tym procesem doprowadza do oczyszczania ścieku.

Oczyszczalnia biologiczna Soft SBR Metria - Faza 1 oczyszczania

 • W tej fazie komputer wyłącza napowietrzanie i następuję proces sedymentacji i flotacji. Wówczas osad czynny osadza się na dnie oczyszczalni zaś części flotujące na powierzchni oczyszczonego ścieku. Oczyszczone ścieki gromadzą się w górnej części komory bioreaktora.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Soft SBR Metria - Faza 2 oczyszczania

 • Ścieki oczyszczone są w tej fazie wyrzucane za pomocą pompy mamutowej do układu rozsączenia w gruncie np. drenaż, tunele, studnia chłonna. System wypompowujący ścieki oczyszczone jest zaprojektowany w sposób, w którym zarówno ściek flotujący i sedymentujący nie jest zasysany przez pompę mamutową.

Oczyszczalnia biologiczna Soft SBR Metria - Faza 3 oczyszczania

Standardowy typoszereg oferowanej oczyszczalni przeznaczony jest od 1 do 8 mieszkańców. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wg Wikipedii.

Oczyszczalnia biologiczna Soft SBR – dane techniczne

Zalety oczyszczalni

 • Bezpieczna konstrukcja urządzenia została otrzymana dzięki wyeliminowaniu części ruchomych. Dlatego do budowy Soft SBR nie używa się pomp elektrycznych, monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu (PE) zapewniający szczelność urządzenia.
 • Oczyszczalnia biologiczna Soft SBR posiada znak CE – Została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą na zgodność z Normą PN – EN 12566-3 +A1 :2009 – dlatego nasze oczyszczalnie zapewniają wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniami.
 • Oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków Soft SBR zachodzi bez konieczności stosowania biopreparatów.
 • Długi okres użytkowania i niezawodności – Zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie.
 • Oczyszczalnia nie wymaga dużej powierzchni terenu do montażu.
 • Soft SBR umożliwia odprowadzanie oczyszczonego medium np.: do rowu melioracyjnego.

Dane techniczne

Tabela oferowanych konfiguracji wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków Soft SBR

ModelPojemnośćIlość osóbDzienna ilość
ścieków(m3/d)
SOFT SBR 42000 litrów2-40,3-0,6
SOFT SBR 63000 litrów4-60,6-0,9
SOFT SBR 84000 litrów6-80,9-1,2

Ekologia

 • Zbiorniki oczyszczalni biologicznej SBR oraz elementy wewnątrz nich podlegają w 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.
 • Urządzenie jest energo-oszczędne – pozwala oszczędzać pieniądze i chronić środowisko.
 • Oczyszczając ścieki chronimy cenny zasób jakim jest woda.

Zastosowanie oczyszczalni

 • Domy jedno i wielorodzinne,
 • Ośrodki wczasowe,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Campingi,
 • Pola namiotowe, inne.