Studzienki dla oczyszczalni

Studzienki dla oczyszczalni (mini przepompownie), wykonane z polietylenu (PEHD, HD PE) stanowią doskonałe uzupełnienie dla oczyszczalni biologicznych SBR. Znajduje ona zastosowanie w sytuacji kiedy instalacja kanalizacyjna jest zainstalowana zbyt nisko, aby grawitacyjnie doprowadzić ścieki do oczyszczalni oraz wtedy kiedy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki i należy możliwie jak najwyżej zamontować oczyszczalnie wraz z drenażem. Po zamontowaniu przepompowni poziom posadowienia oczyszczalni lub drenażu rozsączającego może zostać podniesiony przed lub za oczyszczalnią w zależności od sposobu montażu.

Studzienki te można stosować po obu stronach oczyszczalni:
– przed oczyszczalnią gdy wymagane jest pompownie ścieków do oczyszczalni biologicznej umieszczonej nie w bezpośrednim otoczeniu gospodarstwa,
– za oczyszczalnią gdy wymagane jest pompowanie oczyszczonego cieku poza bezpośrednie otoczenie oczyszczalni biologicznej.

Na życzenie klienta możemy wyposażyć studzienki w dodatkowe akcesoria lub rożnego rodzaju przyłącza lub zakończenia wg dokumentacji klienta lub wg dokumentacji własnej na podstawie dostarczonego opisu technicznego.

Model Wysokość Typ
SMP 1,5 160 1500 mm DN600/DN400, pojemność 160 litrów
SMP 1,8 160 1800 mm DN600/DN400, pojemność 160 litrów
SMP 1,8 240 1800 mm DN600/DN400, pojemność 240 litrów
SMP 2,1 160 2100mm DN600/DN400, pojemność 160 litrów
SMP 2,1 240 2100mm DN600/DN400, pojemność 240 litrów
SMP 2,1 320 2100mm DN600/DN400, pojemność 320 litrów
SMP 2,4 160 2400mm DN600/DN400, pojemność 160 litrów
SMP 2,4 240 2400mm DN600/DN400, pojemność 240 litrów
SMP 2,4 320 2400mm DN600/DN400, pojemność 320 litrów
SMP 2,4 400 2400mm DN600/DN400, pojemność 400 litrów
 • Monolityczność,
 • Łatwość transportu dzięki niedużej wadze,
 • Łatwo przeniesiesz studzienki na placu budowy,
 • Możesz dopasować konkretny model do swoich potrzeb,
 • Wytrzymałość mechaniczna,
 • Elastyczność,
 • Wysoka odporność na korozję,
 • Odporność na agresywne ścieki,
 • Odporność na pęknięcia,
 • Niski ciężar własny,
 • Niska ścieralność,
 • Pełna szczelność,
 • Niski koszt produktu, oszczędności wynikające z nieużywania ciężkiego sprzętu na budowie,
 • Optymalna pojemność zapewniająca odpowiednią prace pompy,
 • Mala średnica zwieńczenia (DN400), dzięki czemu nie wymaga dużego włazu.
 • Studzienki podlegają 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.
 • Służby utrzymania miasta,
 • Firmy budowlane,
 • Gminy,
 • Instalatorzy wodno kanalizacyjni
 • Użytkownicy indywidualni.

Studzienki dla oczyszczalni wykonane z tworzywa sztucznego (plastikowe studzienki).