telemetriaTelemetria jest technologią przesłania danych pomiarowych na odległość. Telemetryczna akwizycja danych możliwa jest m.in. przy wykorzystaniu pakietowej transmisji GPRS (General Packet Radio Service), dostępnej w sieciach GSM. Telemetria jest rozwiązaniem optymalizującym zbieranie danych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim do monitorowania obiektów rozproszonych na dużych obszarach.

Dzięki telemetrii możemy zbierać dane bez fizycznego kontaktu z urządzeniami czy maszynami. Na telemetrii może opierać się monitoring przemysłowy. Wystarczy wyposażenie w nadajniki, aby uzyskać bieżący wgląd w stan maszyn i przebieg procesów. Dzięki temu można uzyskać wymierne usprawnienie procesów produkcyjnych i technologicznych. Zebrane dane mogą służyć do celów statystycznych, diagnostycznych, ale też do zdalnej zmiany parametrów pracy maszyn, jeżeli istnieje taka możliwość.


Korzyści z telemetrycznej akwizycji danych

Najważniejsze korzyści, jakie oferuje telemetria, objawiają się najpełniej w zestawieniu z tradycyjnymi formami akwizycji danych. Oto 5 mocnych argumentów za stosowaniem telemetrii:

  1. oszczędność czasu i kosztów wyjazdów – nawet przy zbieraniu danych z punktów rozrzuconych na relatywnie niewielkim terenie, ich odwiedzanie może być bardzo czasochłonne – w przypadku lokalizacji oddalonych o wiele kilometrów, jak to ma miejsce np. przy urządzeniach wodnych, objazdy pochłaniają nie tylko czas, ale są też bardzo kosztowne,
  2. błyskawiczna dostępność aktualnych danych – akwizycja prowadzona tradycyjnymi metodami nigdy nie dostarcza danych faktycznie aktualnych – tylko telemetria umożliwia bieżący monitoring przebiegu procesów i pracy maszyn,
  3. cyfryzacja danych – dane zebrane z zastosowaniem telemetrii są od razu dostępne w postaci cyfrowej, co znacznie przyspiesza proces ich gromadzenia i przetwarzania,
  4. dokładność i niskie ryzyko błędów – telemetryczne zbieranie danych wyklucza pomyłki i nieścisłości, które towarzyszą tradycyjnym formom akwizycji,
  5. przyspieszenie reakcji na awarie – bieżący wgląd w przebieg procesów i w parametry pracy maszyn pozwala natychmiast reagować na wszystkie nieprawidłowości – zarówno na już zaistniałe usterki, ale też na objawy zwiastujące zbliżającą się awarię.

Gdzie można wykorzystać zdalne zbieranie pomiarów?

Telemetria może dotyczyć akwizycji bardzo różnorodnych danych. Mogą to być wartości temperatury, ciśnienia, wilgotności, zawartości w środowisku określonych substancji (cieczy, gazów), poziomu zapylenia, poziomu wody czy paliwa, poziomu wibracji i hałasu. Zakres danych zbieranych przy użyciu telemetrii zależy włącznie od rodzaju zastosowanych czujników. Dzięki temu telemetria jest wykorzystywana w różnych gałęziach gospodarki. Oto kilka najbardziej typowych obszarów zastosowania telemetrii:

  • dystrybucja mediów – rozległe systemy przesyłania gazu oraz sieci dystrybucji energii elektrycznej to setki i tysiące urządzeń, które wymagają ciągłego utrzymania w aktywności i błyskawicznego reagowania na wszelkie usterki i awarie,
  • przemysł petrochemiczny – rurociągi przesyłowe i rozlegle instalacje wymagają stałego nadzoru i szybkiego lokalizowania miejsc, w których doszło do awarii – przestoje w branży petrochemicznej są niezwykle kosztowne, stąd wyjątkowe znaczenie telemetrii, która dostarcza aktualnych danych w czasie rzeczywistym,
  • sieci kanalizacyjne – wodociągi, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, a także stacje uzdatniania wody i urządzenia mierzące poziom wód w rzekach stwarzają niezliczone możliwości zastosowań telemetrii – monitoring obiektów wodno-kanalizacjnych przy użyciu telemetrii bardzo skutecznie optymalizuje koszty utrzymania poprawnego działania sieci,
  • transport – telemetria w transporcie stała się bardzo popularnym sposobem nie tylko kontroli realnych warunków rywalizacji transportu, ale też skutecznej ochrony przed stratami materialnymi i zagrożeniami dla kierowców.

Metria oferuje projektowanie i wykonanie systemów telemetrycznych dla wielu sektorów gospodarki. Realizacja indywidualnych zamówień zawsze ma a celu optymalne dopasowanie systemu do indywidualnych oczekiwań klienta.