Separator tłuszczu

Systemy oczyszczania ścieków z wykorzystaniem separatora tłuszczu.

Separator tłuszczu – przeznaczenie

Głównym zadaniem separatora tłuszczu jest zatrzymanie wszystkich cząstek stałych, tłuszczy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków technologicznych pochodzących między innymi z hoteli, barów, restauracji, rzeźni, ubojni, itd.

Optymalnym wykorzystaniem urządzenia jest instalacja tuż za miejscem powstawania ścieków.

Wykorzystując grawitacyjny przepływ płynów cząsteczki tłuszczu i oleju unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę tłuszczu. Natomiast substancje ciężkie jak piasek, szlam i osady opadają na dno zbiornika separatora. Odpowiednio umiejscowione kolektory wlotu i wylotu zapewniają swobodny przepływ cieczy nie powodujący zakłóceń. Taka budowa separatora tłuszczu daje prawidłowe odprowadzenie ścieków pozbawionych zanieczyszczeń – tłuszczów.
Silnie zatłuszczone ścieki nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnych. Brak separatora tłuszczu w instalacji powoduje szereg problemów związanych z funkcjonowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zwiększa koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Wytyczne doboru separatora tłuszczu

Normy według których budowane są separatory tłuszczu wyszczególnia się cztery podstawowe kryteria według których możliwy jest dobór urządzenia:

  • maksymalny dobowy przepływ ścieków;
  • temperatura ścieków;
  • zawartość zanieczyszczeń (tłuszczu) w ściekach;
  • zawartość detergentów w ściekach

Automatyzacja pracy separatora tłuszczu

Dla ułatwienia eksploatacji i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego, oferujemy możliwość podłączenia do separatora instalacji alarmowej. Alarm wyposażony w czujniki warstwy osadu, oleju oraz przepełnienia. Takie monitorowanie pracy separatora minimalizuje potrzebę częstej kontroli obiektów. Skraca również czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii.

Zbiorniki z tworzywa

Oferujemy zbiorniki z tworzywa sztucznego do budowy separatorów tłuszczu, skrobi, substancji ropopochodnych lub wody. Zbiorniki wyposażone są w oprzyrządowanie według indywidualnych wymagań klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej o separatorach tłuszczu skontaktuj się z naszym specjalistą – +48 (41) 353 40 13