Czy każda biologiczna oczyszczalnia ścieków posiada złoże fluidalne?

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków wykorzystuje procesy biologiczne. W przypadku oczyszczalni z osadem czynnym kolonie bakteryjne unoszą się swobodnie w postaci kłaczków. Wszystkie pozostałe typy oczyszczalni ścieków wykorzystują odpowiednie konstrukcje, które stanowią szkielet do osadzania się mikroorganizmów i wytwarzania warstwy nazywanej błoną biologiczną. Kolonie bakterii osadzone na stałym szkielecie nazywane są złożem biologicznym. Jego specyficzną odmianą [...]

Jakie wymagania powinny spełniać wysokiej jakości studzienki kanalizacyjne?

Żaden system przesyłania mediów płynnych nie może działać bez studzienek kanalizacyjnych. Dzięki nim personel techniczny ma możliwość szybkiej rewizji stanu rur, ich odtykania, płukania lub blokowania przepływu. Bez studzienek rewizyjnych nie byłoby możliwe prowadzenie napraw, konserwacji czy prób szczelności sieci. Jakie wymogi powinny spełniać studzienki kanalizacyjne? […]

Jak policzyć ekonomiczne korzyści zagospodarowania deszczówki?

Korzyści z zagospodarowania wody deszczowej łatwo policzyć w przypadku już działającej instalacji. Wystarczy porównać kwoty na rachunkach za wodę wodociągową przed i po uruchomieniu systemu zbierania deszczówki. O wiele trudniejsza jest kalkulacja potencjalnych zysków z dopiero projektowanej instalacji. Jeżeli nie wiesz, jak poprawnie przeprowadzić obliczenia, przydatne wskazówki znajdziesz w artykule. Ceny wody wodociągowej rosną i [...]

Szambo plastikowe czy betonowe?

Gdy już podejmiemy decyzję o budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki, stajemy przed dylematem: szambo plastikowe czy szambo betonowe? Oba rozwiązania mają wielu zagorzałych zwolenników i nie mniej krytyków. Ocena nie zawsze wynika z rzeczowej analizy, lecz opiera się na obiegowych, często błędnych przekonaniach. Aby ułatwić świadomy wybór, w tekście przedstawiamy zalety i wady obu typów [...]

5 zalet telemetrii w stosunku do tradycyjnej akwizycji danych pomiarowych

Telemetria jest technologią przesłania danych pomiarowych na odległość. Telemetryczna akwizycja danych możliwa jest m.in. przy wykorzystaniu pakietowej transmisji GPRS (General Packet Radio Service), dostępnej w sieciach GSM. Telemetria jest rozwiązaniem optymalizującym zbieranie danych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim do monitorowania obiektów rozproszonych na dużych obszarach. […]

5 zalet zbiorników na olej napędowy wykonanych z tworzyw sztucznych

Zbiorniki zapewniające magazynowanie dużych ilości paliwa i jego sprawną dystrybucję potrzebne są m.in. w gospodarstwach rolnych, w firmach budowlanych, na otwartych składowiskach towarów, obsługiwanych przez wózki widłowe z napędem spalinowym. Za najbardziej ekonomiczne i bezpieczne uznaje się zbiorniki na olej napędowy wykonane z tworzyw sztucznych. […]

Czy można rozbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

W teorii nie ma takiej oczyszczalni, której nie można byłoby rozbudować. W praktyce jest tak, że jeżeli producent przydomowej oczyszczalni ścieków nie przewidział takiej możliwości, to rozbudowa tak naprawdę będzie oznaczała zbudowanie oczyszczalni od nowa. Kiedy i przy jakich typach oczyszczalni rozbudowa jest możliwa do przeprowadzenia, a kiedy lepiej budować od nowa?    […]

Jakie zalety mają pojemniki na sól drogową i piasek wykonane z tworzyw sztucznych?

Pojemniki na sól drogową, piasek i inne rodzaje materiałów posypowych muszą spełniać szereg rygorystycznych wymagań jakościowych. Ich eksploatacja ma zazwyczaj miejsce na zewnątrz budynków, są wystawione na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym wysokich i niskich temperatur, wody, promieniowania UV, a także na uszkodzenia mechaniczne. Jedynym z nielicznych materiałów, który w tych warunkach jest w [...]

Jakie są technologiczne różnice pomiędzy rotomouldingiem a formowaniem wtryskowym? 

Odpowiedź na tytułowe pytanie wymaga przynajmniej skrótowego omówienia obu technologii. O wiele łatwiejsza jest odpowiedź na pytanie: co łączy obie technologie? Chyba głównie to, że obie służą wytwarzaniu produktów z plastiku. Inne podobieństwa praktycznie nie występują – rotomoulding i formowanie wtryskowe to dwa diametralnie różne sposoby podejścia do tematu formowania tworzyw sztucznych.  Sercem obu technologii są formy [...]

Przejdź do góry