Bariera drogowa (separator)

Bariery drogowe z tworzyw sztucznych są chętnie i powszechnie stosowanym sposobem wyznaczania pasów ruchu i zabezpieczeniem przed wjazdem nieupoważnionych pojazdów. Ich największe zalety uwidaczniają się najpełniej w zestawieniu z metalowymi i betonowymi odpowiednikami. Omawiamy najmocniejsze strony barier drogowych produkowanych metodą formowania rotacyjnego (rotomoulding). 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że – w przeciwieństwie do barier betonowych i stalowych – bariery drogowe z tworzyw sztucznych stosowane są wyłącznie do zabezpieczania czasowego. Pomimo odporności chemicznej i trwałości polietylenu (PE), z którego zostały wykonane, nie mogą pełnić roli trwałych zabezpieczeń. Dzieje się tak głównie ze względu na ich stosunkowo niewielką masę własną (są puste w środku): pełne właściwości ochronne uzyskują dopiero po napełnieniu wodą lub piaskiem.  

 

Jakie są zastosowania barier drogowych U-14a? 

W rodzajach zastosowań bariery drogowe i mostowe U-14e z polietylenu nie różnią się od betonowych i stalowych. Jako osłona tymczasowa, bariery drogowe z tworzyw sztucznych znajdują najszersze i najbardziej wszechstronne zastosowanie przy budowach i remontach dróg. Najczęściej używane są do trzech rodzajów zadań:  

  • wyznaczanie krawędzi jezdni i pasów ruchu – bariery plastikowe są ustawiane całymi kilometrami przy rozbudowywanych lub remontowanych odcinkach dróg (często są dodatkowo znakowane przy użyciu świateł odblaskowych i ostrzegawczych),  
  • dzielenie jezdni na pasy ruchu – plastikowe bariery są sposobem wyznaczania tymczasowych pasów ruchu – o wiele skuteczniejszym (lepiej widocznym) i często szybszym w stosowaniu od malowania oznaczeń poziomych na jezdni, 
  • ochrona przed zderzeniami – separatory z tworzyw sztucznych to optymalna forma oznaczania i ochrony przed zderzeniem z przeszkodami znajdującymi się w sąsiedztwie pasa ruchu (np. wysoko wysuniętymi studzienkami kanalizacji deszczowej). 

Jakie są najmocniejsze strony barier wykonanych z tworzyw sztucznych?  

Zapewne można byłoby znaleźć ich znacznie więcej, ale wystarczy, że wymienimy siedem najważniejszych zalet barier drogowych z tworzyw sztucznych (PE – polietylen) 

  • mała masa własna – podobnie jak wszystkie inne produkty formowane rotacyjnie, również bariery drogowe są przedmiotami pustymi w środku i bardzo lekkimi, a co za tym idzie łatwymi w transporcie (wyładunku, załadunku, ustawianiu – pozwalają na błyskawiczne zmiany ustawienia), nie wymagającymi stosowania specjalistycznego sprzętu, bez którego nie da się korzystać z barier betonowych, 
  • trwałość – polietylen nie reaguje z większością znanych substancji chemicznych, nie koroduje, posiada stosunkowo dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne (formowane rotacyjnie bariery nie mają szwów, co znacznie podnosi ich stabilność i trwałość), jest też niewrażliwy na warunki atmosferyczne, co pozwala stosowanym na zewnątrz barierom zachowywać przez lata niepogorszone parametry fizyczne i kolory, 
  • kolor na zamówienie – bariera z polietylenu może mieć każdy kolor, jaki tylko znajdziemy w palecie RAL, nawet jeżeli zamawiamy bardzo krótkie partie (rotomoulding umożliwia łatwe uzyskanie odpowiedniego koloru poprzez dodanie pigmentu do granulowanego tworzywa, który staje się jego integralnym składnikiem po ograniu i po upłynnieniu w formie), 
  • minimalizacja ryzyka uszkodzeń pojazdów – nawet lekkie otarcie o betonową czy stalową barierę jest znacznie groźniejsze (może prowadzić do poważnych uszkodzeń pojazdów) od analogicznego potrącenia bariery z tworzywa sztucznego, 
  • pełny recycling – uszkodzone bariery z polietylenu podlegają pełnemu recyclingowi: wystarczy rozdrobnić materiał, aby nadawał się do powtórnego użycia, 
  • użyteczny system składowania – oferowane przez Metrię bariery zostały tak zaprojektowane, aby można je było składać jedna w drugą, co pozwala zredukować o 50% ilość przestrzeni zajmowanej w transporcie i magazynowaniu, 
  • atrakcyjna cena – listę zalet barier drogowych z tworzywa sztucznego zamyka bardzo korzystna cena, wynikająca z niskokosztowej produkcji (rotomoulding jest jedna z najekonomiczniejszych technik formowania tworzyw sztucznych).  

Łatwość i wszechstronność stosowania sprawiła, że bariery drogowe z polietylenu stały się masowo stosowanym zabezpieczeniem, po które sięgają nie tylko drogowcy. Przy ich użyciu można wyznaczać granice różnych obszarów (parkingów, placów budowy, obszary prowadzonych miejscowo remontów), uniemożliwianie wjazdu pojazdami na wyznaczone tereny, grodzenie stref przeznaczonych pod organizacje imprez sportowych czy muzycznych. Bariery z tworzyw sztucznych można zastosować wszędzie tam, gdzie chcemy zabezpieczyć się przed niepowołanym wjazdem pojazdów – zarówno na otwartej przestrzeni, jak też w halach produkcyjnych czy obiektach sportowych.