Szambo plastikowe czy betonowe?

Gdy już podejmiemy decyzję o budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki, stajemy przed dylematem: szambo plastikowe czy szambo betonowe? Oba rozwiązania mają wielu zagorzałych zwolenników i nie mniej krytyków. Ocena nie zawsze wynika z rzeczowej analizy, lecz opiera się na obiegowych, często błędnych przekonaniach. Aby ułatwić świadomy wybór, w tekście przedstawiamy zalety i wady obu typów [...]

5 zalet telemetrii w stosunku do tradycyjnej akwizycji danych pomiarowych

Telemetria jest technologią przesłania danych pomiarowych na odległość. Telemetryczna akwizycja danych możliwa jest m.in. przy wykorzystaniu pakietowej transmisji GPRS (General Packet Radio Service), dostępnej w sieciach GSM. Telemetria jest rozwiązaniem optymalizującym zbieranie danych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim do monitorowania obiektów rozproszonych na dużych obszarach. […]

5 zalet zbiorników na olej napędowy wykonanych z tworzyw sztucznych

Zbiorniki zapewniające magazynowanie dużych ilości paliwa i jego sprawną dystrybucję potrzebne są m.in. w gospodarstwach rolnych, w firmach budowlanych, na otwartych składowiskach towarów, obsługiwanych przez wózki widłowe z napędem spalinowym. Za najbardziej ekonomiczne i bezpieczne uznaje się zbiorniki na olej napędowy wykonane z tworzyw sztucznych. […]

Czy można rozbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

W teorii nie ma takiej oczyszczalni, której nie można byłoby rozbudować. W praktyce jest tak, że jeżeli producent przydomowej oczyszczalni ścieków nie przewidział takiej możliwości, to rozbudowa tak naprawdę będzie oznaczała zbudowanie oczyszczalni od nowa. Kiedy i przy jakich typach oczyszczalni rozbudowa jest możliwa do przeprowadzenia, a kiedy lepiej budować od nowa?    […]

Jakie zalety mają pojemniki na sól drogową i piasek wykonane z tworzyw sztucznych?

Pojemniki na sól drogową, piasek i inne rodzaje materiałów posypowych muszą spełniać szereg rygorystycznych wymagań jakościowych. Ich eksploatacja ma zazwyczaj miejsce na zewnątrz budynków, są wystawione na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym wysokich i niskich temperatur, wody, promieniowania UV, a także na uszkodzenia mechaniczne. Jedynym z nielicznych materiałów, który w tych warunkach jest w [...]

Jakie są technologiczne różnice pomiędzy rotomouldingiem a formowaniem wtryskowym? 

Odpowiedź na tytułowe pytanie wymaga przynajmniej skrótowego omówienia obu technologii. O wiele łatwiejsza jest odpowiedź na pytanie: co łączy obie technologie? Chyba głównie to, że obie służą wytwarzaniu produktów z plastiku. Inne podobieństwa praktycznie nie występują – rotomoulding i formowanie wtryskowe to dwa diametralnie różne sposoby podejścia do tematu formowania tworzyw sztucznych.  Sercem obu technologii są formy [...]

7 zalet barier drogowych z tworzyw sztucznych 

Bariery drogowe z tworzyw sztucznych są chętnie i powszechnie stosowanym sposobem wyznaczania pasów ruchu i zabezpieczeniem przed wjazdem nieupoważnionych pojazdów. Ich największe zalety uwidaczniają się najpełniej w zestawieniu z metalowymi i betonowymi odpowiednikami. Omawiamy najmocniejsze strony barier drogowych produkowanych metodą formowania rotacyjnego (rotomoulding).  […]

Z jakich elementów składa się system zagospodarowania wody deszczowej?

Najprostszy system zagospodarowania wody deszczowej jest jednoelementowy: beczka podstawiona pod rynnę. To żart, ale też wskazówka, od czego zaczyna się myślenie o gospodarowaniu deszczówką. Jeżeli kiedyś zbieraliśmy wodę do beczki, żeby podlać ogródek, czymś naturalnym będzie dla nas budowanie profesjonalnego systemu odprowadzania deszczówki.  […]

7 największych zalet oczyszczalni hybrydowej BDH

W największym skrócie można powiedzieć, że atrakcyjność oczyszczalni hybrydowej BDH (Bio Duo Hybryda) wynika stąd, że skupia ona w sobie wszystkie najważniejsze zalety wszystkich dostępnych na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest kompaktowa, wydajna, odporna na wahania ilości zrzucanych ścieków, nie wymaga stosowania preparatów biologicznych, nie wydziela przykrych zapachów, a przede wszystkim gwarantuje bardzo wysoki poziom [...]

Przejdź do góry